نووسەرە کۆنەکان

گەڕان

نووسەری دیکە

پەیاموو یونسکۆی بە بۆنەو ڕۆ گەردوونی زوانی ئه‌ڎایی ... موختار کەریمی

وانای و پەروەردە و وەڵاکەردەیەو زانیاری بە زوانی ئه‌ڎایی بێ گومان پەی ڕەوت و کارایی فێربیەی بە گردی حاشاهۆرنەگێرەن و پەی بەرزبیەیەو باوەڕ بە ویبیەی(اعتماد بە نفس) و وێوەشسیای و ڕیز جە وێ گێرتەی(عزت نفس) فرە پەیوازەن. ئی دوە تایبەتمەندیا هەرپاسە هاندەری فرە کاراێنی پەی وەڵکەوتەی و سەقامگیری کەسایەتی.

--. ژیواو ئێمە گرێدریاو زوانەکەیمانە. فەرهەنگەکا، پەیلوایەکا، هەستەکا و ئاواتەکا پەی دنیایە خاستەرێ بە پلەو یۆهەمی جە ڕاو زوانیەو و بە واتێ تایبەتێ ئا زوانیە بەر وزیا و وێشا مرمانا. بەها مرۆڤایەتیەکا و ئا دورەدیمەنا کە کۆمەڵگاو مرۆڤایەتی دەوڵەمەنڎ کەرا و ماناش پەنە مڎا، جە ڕاو زوانیەو ڤاریاوە.

خاتوو ئیرینا بۆکۆوا وەرپەرسەو یۆهەمەو ڕێکوزیاو یونسکۆی سەر بە نەتەوە یۆگێرتەکا بە بۆنەو ڕۆ گەردوونی زوانی ئه‌ڎاییەو پەیامێوەش جە ڕۆ 21. 02. 2017ی ئاراستەو ویرووڕاو گردی جەهانی کەرد. دەقوو پەیامەکەی بە زوانی هەورامی پی جۆرەنە:

" بە بۆنەو ڕۆ گەردوونی زوانی ئه‌ڎاییەو یونسکۆ وەفا‌ڎاری و وەرپەرسی گردلایەنەو وێش بە بیەی چنزوانی و ڕەنگاوڕەنگی زوانی بەروزۆ و سەرشەو پاگێری کەرۆ. زوانەکا بەروزوو کێبیەو ئێمەنێ و ویر و وێبیەو ئێمە پی زوانا قەوارە گێرا. بە بی ڕێزگێرتەی جە ڕەنگاوڕەنگی و چنزوانی دیالۆگێو متمانەدار و هامکاریەو کارای میانەتەوەیی، کە پەی ئەنەیاواینێوە ڕاس و هەقەتینی جە فەرهەنگەکا پەیوازەن، ڕێک نمەگنۆ. باوەڕ بە بیەی فرەزوانی و هەرپاسە تەیاربیەی بە چنزوانی بۆ بە هۆکاروو وریایی و بەرزبیەیەو زانایی نەتەوە جۆراجۆرەکا و ئەنەیاواینێوە ڕاسی دوەلایەنە بەینوو ئی نەتەوا. فێر بیەی و پەروەردەی چن زوانی هامعان ویش پەیامێو وهەرپاسە وەفا‌ڎارین بە ئاشتی و نۆباوی جە ئاستوو دنیاینە.

پەیاموو تایبەتوو ڕۆ گەردوونی زوانی ئه‌ڎایی ئیمساڵی فێربیەی و وانای بە چنزوانین کە ئینە ویش دەرفەتێوەن پەی بە ئەنجام یاوانای ئامانجەکاو پرۆژەو "وەڵکەوتەی بیوچان"ی، بە تایبەیت ئامانجوو چوارەموو ئی پرۆژەیە. دەسیاوای و دەسەبەرکەردەی وانای و فێربیەی گردی بە چەنیەتیەو(کیفیت) بەرزەو پەی گردیۆی و هاندای گردی پەی فێربیەی بێوچانی ئامانجوو چوارەموو ئی پرۆژەینە. وانای و پەروەردە و وەڵاکەردەیەو زانیاری بە زوانی ئه‌ڎایی بێ گومان پەی ڕەوت و کارایی فێربیەی بە گردی حاشاهۆرنەگێرەن و پەی بەرزبیەیەو باوەڕ بە ویبیەی(اعتماد بە نفس) و وێوەشسیای و ڕیز جە وێ گێرتەی(عزت نفس) فرە پەیوازەن. ئی دوە تایبەتمەندیا هەرپاسە هاندەری فرە کاراێنی پەی وەڵکەوتەی و سەقامگیری کەسایەتی.

ژیواو ئێمە گرێدریاو زوانەکەیمانە. فەرهەنگەکا، پەیلوایەکا، هەستەکا و ئاواتەکا پەی دنیایە خاستەرێ بە پلەو یۆهەمی جە ڕاو زوانیەو و بە واتێ تایبەتێ ئا زوانیە بەر وزیا و وێشا مرمانا. بەها مرۆڤایەتیەکا و ئا دورەدیمەنا کە کۆمەڵگاو مرۆڤایەتی دەوڵەمەنڎ کەرا و ماناش پەنە مڎا، جە ڕاو زوانیەو ڤاریاوە. گرنگیدای پی زوانا دوورەدیمەنێ ڕەنگاوڕەنگی ئایەندەیما پەی کەراوە و وزە و تاوای تایبەتما پەی یاوای پی دوورەدیمەنا پەنە بەخشا.

چی ڕۆنە و پی بۆنەوە من بە نامێ یونسکۆیەو داوا کەروو کە فێربیەی چنزوانی جە گرد یاگێوەنە و جە گرد ویەریوەنە، بە تایبەت جە ویەروو سیستموو وانای و پەروەردەی، سیستموو ڕاوەبەردەی، ئاسەوارە فەرهەنگیەکا، ڕایاونەرە گردیەکا، دنیای مەجازی و بازاروانی و. . . بە ڕەسمیەت بشناسیۆ و پەیڕەو کریۆ. ئێمە هەر چنە بە زوانەکا ئێژایی بڎەیمی و ڕیزشا وەنە گێرمێ، پا ئەنڎازە تاومێ پەی وەشکەردەی دنیایە وەشتەرێ کە شایانوو مرۆڤایەتی بۆ، بە شیوازێو کارا هەرمانە کەرمێ".

ئیرێنا بۆکۆوا وەرپەرسەو یۆهەمەو یونسکۆی، 2017. 02. 21

هۆرگێڵنەر موختار کەریمی- ئاڵمان

تێبینی لەسەر ئەم بابەتە لەخوارەوە بنووسە