نووسەرە کۆنەکان

گەڕان

بەکوردی... دڵشاد تاقانە

بەکوردی شیعر خۆشە لەهەستێەوە بۆ هەستێ

بەئاسانی زوو دەگات بێ لێکدان و بەربەستێ
لەوشەی بیانی دوورکەوین هەتا بکرێ وا باشه
کێش و سەروا ئەگەر کرا ئاوازژەنی دابەستێ

بۆخۆم شیعرێک دەنوسم لەبۆتەی بۆ مەبەستێ
لەهۆنراوەی ئازادیش دەگێڕین وشەی دەستێ
لەچێوەی سۆز و ئاواز وێنای نوێ و وردۆزی
هەرچی ویستی بیخوێنێ بۆخۆی بگا بەنەستێ

ئەوەی هەستی ژاکاوە بەدڵداری چووە خەستێ
دەبا دڵی پێ خۆشکات خاوەن یارێ چاومەستێ
لەهەرکات و شوێنێک کەوا بۆخۆی پێی خۆشە
خوایدەکرد ڕکانبەران هەمووی دڵیان دەوەستێ

دڵشاد تاقانە

تێبینی لەسەر ئەم بابەتە لەخوارەوە بنووسە