نووسەرە کۆنەکان

گەڕان

دەرزوان.. دڵشاد تاقانە

هاتنەخوارێی سەرشانی تۆ چاوی کێشام دەرزوانی تۆ

گۆتت مەکە هەتیم دەسباز دەست ترازاندی ستیانی تۆ

 

زۆر لەمێژە هێڤیدار بووم جارێک لێوان بخەمە نێوان 

بەدیداری خەیاڵمەند بووم ڕامدەکێشن بەرەو جێژوان

 

دووکەروێشکی کپی خەوتوو ئاهی منی لەسەر کەوتوو

تورت و سپین خڕوپڕن شیعری منایان ڕەدووکەوتوو

 

                                    

تێبینی لەسەر ئەم بابەتە لەخوارەوە بنووسە