Ď . . .

 
25-02-2008 18:30

 

ѡ Ď ɍ . ɡ . ɡ ʡ ɡ Ď . ώ ɐ ǡ .

ɡ ʡ ɐ ߡ ɐ. э ( ) . ɐ . ޡ ю ϡ .

ԡ э Ȑ ǁ ɐ . . э ֡ ɡ . %.

 

8

23

69

7

5

88

6

9

85

(Ď )

18

23

59

13

47

39

6

8

86

64

2

34

14

55

31

э: Världspolitikens dagsfrågor nr 4-2000

ɐ. ɐ (1700) ɐ . . 1 2 ֡ Ɏ . ɐ .

ˎ ɡ ɐ ɡ . . . . Ď Ď ǡ ǡ . . .

ː : ʡ ԡ ɐ ʐ . ɐ . Đ Ґ ɡ . ɐ ʡ э ǡ . [i]

ɐ ɐ ǡ ˎ . ɐ . ȍ . ̐ ϡ ȍ ȍ . Ǎ ѡ . . ʡ ː ɐ .

Ď ǁ

1983 ɡ Ď . ɐэ Ď Ď ɡ Ď . " ː Ď Ɏ Ď ( ) ɡ ː . ː Ď (ǁ) ɡ ɍ ". [ii] ː Đ Ɏ Ɏ . Ɏ .

Ď ɡ ώ ɡ ɐ .

Ď ǁ ɡ . . ɐ . . č ѐ "" Ȑ ː Ď " ". ːɡ ˍ . [iii] Ǎ Ď " " ʐˡ Ď ʡ Ď ǁ . ˎ Ȑ ǡ ɡ Ď ǁ э э . ǡ ǐɡ .

ʐ ǡ . . ǐ . ǐ ɍʡ Ď ǁ . ːĐ " "[iv]

э э ώ .  


 

[i] Världenspolitikens dagsfrågor nr 4-2000

[ii] Världens fakta nr 26, Stockholm 1997

[iii] э

[iv] э

Hit Counter