www.kurdistannet.org

 

 

...

  

 

ԡ ɡ ( ) * . ( ) ( ) ޡ ɡ . ɡ . . . . ɡ . ɡ . . ( ) . ( ) ʡ ( ) ʡ ( ) . ( ) . 1992 . . ( ) ɡ . . . ( ) . . ɡ ( ) . ( ) . . . 8/1/ 2004 12 1992 . ɡ . ( ) () . 12 . ( ) 1970 1974 . . 4 12 . . . . ( ) . . () .

                  . . . . . . . ( 3) 1998

                 

                 

                  2004

www.chingiani.de

Hit Counter