.... ()  ....

28-01-2004 11:30

() ǡ   ɡ ǡ .   . ߺ ա . .   .   .       ա . ǡ . . ϡ . ɡ . ա   .

:   . . ɡ ߡ . ա ǡ ǡ     ѡ       .   .

  . ǡ .