پاسە ئاگاداریندی ئیمە دەسیو چە دڵسوزا زوانی هۆرامی داوازینامیوما پێ سەرپەرشتیکارا بەشو هورگیڵناو گوگڵی کیاستەن و چابارۆ هەم پەیجیوی فەیسبووکیما پێ ئاگادارکەردەی هامزوانەکاما دروسکەردەن و ھەم ئی واژونامەما پێ كوكەردەی واژوەكا ئامادەكەردەن.

ئازیزا، پروژەو زیادکەردەی زوانی هۆرامی پێ دلی بەشو هورگیڵناو گوگڵی و داوازیینامەکەش کاریوی ویبەخشانەن و پەیوەندیش بە هیچ دۆڵەت و فەرمانداریی و پارتییایەتی و ئایدیۆلۆجیا و ئاراستیوی ڕامیاریی نیا، ئیمەیچ پیسەو تەمامو مروڤەکا ئی جیهانییە تەنیا ئارەزووما هەن، کە زوانەکەما پیسەو زوانیوی زیندەی دلی زوانەکا تەرو جیهانییەنە بەرگنو و هۆرامی-زوانەکی هەر یاگیو جیهانییەنە ھەنی، بتاوا ڕاو بییەی هۆرامی چە تولئامرازو هورگیڵناو گوگڵیەنە تێکستو زوانەكا تەری بە ھۆرامی بواناوە و ھەر پاسە كەسانی تەریچ تیكستە ھۆرامییەكا بە زوانەكا تەری بوانیاوە.

چی بارۆ واژونامیوما دروستکەردەن، تاوەکو گردو هۆرامی-زوانەکا و هەر پاسە دڵسوزا وەنەی و پاریزنای زوانی ئەڎایی بتاوا بە ئاسانی بەشداریكەرا و واژوكاما كوكەرمیوە و پیوەرە پێ ۋەرو چەما سەرپەرشتیكارا بەشو ھورگیڵناو گوڵی كیانمیشا.

بەشداریكەردەی :

ھەنگامی یەكەمە سەرو ئی لینكەیە كلیككەمی https://goo.gl/nd5IQd

دماو ئەوەكریای سایتەكەی، لاو دەسی ڕاسیۆ كومەڵیو خانی ھاڵیی ھەنی، كە مشیو پەڕكریاوە، پا جورە كە ھەنگامی دووەمەنە بە وینە ڕوشنكریانۆ.

ھەنگامی دووەمە، پا جورە خانەو یەكی تا خانەو ششی پەڕكەردیوە و سەرو خانەی حۆتەمی یا دوگمو [sign] كلیككەردی.

پێ زانیاریی زیاتەری چە فەیسبووك سەردانی ئی پەیجەیە كەردی، لینكو ئی واژونامەیە پێ گردو دوسی و خویشەكاتا كیاندنی https://goo.gl/nd5IQd

------------------------------------------------------

پرسیار و وەڵام دەربارەو داوازینامەو زیادكەردەی زوانی ھۆرامی پێ بەشو ھورگیڵڼاو گوگڵی

- ئامانج چی داوازینامەیە چیشا ؟

- زیادكەردەی زوانی ھۆرامی پێ بەشو ھورگیڵناو گوگڵی.

- بەشو ھورگیڵناو گوگلێ چیشا ؟

- كۆمپانی گوگڵی پاڵ و وەیبگەردی و ئیمەیل و گوگڵ پڵاسی و ماسینگەری و چاتی و بەشەكا تەریەنە، بەشیوش بەنامو ئامرازو ھورگیڵنای واژە و دەقی و سایتی چە زوانیۋۆ پێ زوانەكا تەری ھەن، پێ نموونەی كاتیو واژیوە یا دەسەواژیوە یا تێكستیو یا سایتی بە زوانی ئینگلیزی بوو یا پەیام و نامیوما پێ بێو بە زوانیوی تەر، ئەگەر ئیمە بەشو ھۆرامیما بو و سەرش كاركەرمی، ئا كاتە ئیمەیچ پیسەو ئێتنییەكا تەری كە زوانەكەشا دلی بەشو ھورگیلنایەنە ھەن، متاومی تێكستەكا پێ زوانی ھۆرامی ھورگیڵنمی و بە ھۆرامی بوانمیوە.

ئەگەر تۆی بەڕیزیچ ئی داوازییە بە داوازی ویت مزانی و گەرەكتا ئا ئاسانكارییە پێ ویت و زاروڵەكات و ھۆرامییەكا كریو، تكاكارینمی كە چا لینكو لا واریەنە واژو داوازینامەكەی بكەری و لینكەكەی پێ كەسەكا دۆروبەریت بكیانی، تا ئادیشی بەشداریكەرا و پشتیوانییەكە فرە بو.

بەداخۆ، چە جیھانەنە نزیكەو نیم ملیون ھۆرامی-زوانی ھەنی، كەچی تا ئیسە دماو دووی ھەفتا تەنیا پەنجا و چوار كەسا واژونامەكەشا واژوكەردەن، ئینە كاتیوەنە كە پێ زیادكەردەو زوانی كرمانی و سۆرانی، سەدان كەسی بە ویبەخشانە بە ڕای جیاوازی تاواشا داوازیییەكەیشا سەپنا و با بە یو چە زوانە زیندەكا دلی ئینتەرنێتی.

- ئەی واژونامە پێ چیشی ؟

- پاسە كە واتما، ئەگەر ھەژماریوی فرە پشتیوانیكەری و داوازیكەری و ویبەخشی نەبا، كە داواو زیادكەردەی و پشتیوانیكەردەی و ھەرمانكەردەی سەرو پروژەكەی كەرا، سەرپەرشتیكاری بەشو ھورگیڵناو گوگڵی گرنگی بە داوازینامەكەی مەدا و ئامادینییەنی سەرو پروژیوی بیكەسی سەرمایەگوزاری كەرا، مەبەست سەرمایەگوزاری كاتی و ھەرمانین.

لینكو واژونامەكەی و چنی واژوكەردەیش:

www.change.org/p/petition-for-adding-kurdish-horami-to-google-translator/u/16332092

پێ زانیاری زیاتەری، متاودی سەردانی ئی دووە لینكەیە كەردی

پەیجو (زوانی ھۆرامی) چە فەیسبووك :              www.facebook.com/zwani.horami

كاناڵو (زوانی ھۆرامی ) چە تێلەگرام :                     https://telegram.me/Horamizwan