خۆشەویستانم یەك یەك لێ وونبوو

ماینەوە من و فرمێسك دوو بە دوو

لە تاو ئازار و ناڵە و زاری دڵ

بە تاقی تەنیا ئەدەم تلا و تل

نەبوو هاودەنگێ دەنگم بیگاتێ

تەنیاییم دەرکا تەنیا بۆ ساتێ

شەو و ڕۆژ تەنیام بێ هاورێ وهاودەم

نیە هامرازێ گوێ گرێ لە ناڵەم

تەنیایی وەها ژینی شێوانوم

خەوی لە هەردوو چاوا تورانوم

گوڵی بەهارم بێ ناز ووشك بوو

جا کوا رابردوم بەهاری تیا بوو

هەمووی با رەش و کرێوە و زریان بوو

دڵسۆزێ نەبوو بگاتە فریام

نەیەڵێ تەنیایی ببرێ بە باڵام

بۆم نەبوو منیش وەك هاورێکانم

بۆ خۆم بکێشم نەخشەی ژیانم

چوار چێوەی ژینی ئێستا رابوردووم

پلانی زۆردار بوو من سەیرکەر بووم

هەموو تەمەنم تاریك و تەم بوو

ڕۆشن نەبوو هەتا بەسەر چوو

جا بۆ بێدەنگ بوی لەکاتی خۆیا هاوارت نەکرد

بۆ داوای مافی رەوای خۆت نەکرد

پێنج و دوو ڕۆژی ماوە تەمەن

هاکا ئەجەل هات گرتی دامەنت

ئیتر سکاڵا بێ سوودە و گلەیی

تەمەن بەسەر چوو هاتە کۆتایی

کردم دۆڵاو دۆڵ پێوام هەرد و چۆڵ

بۆ ساتێ خۆشی بوومە چنگێ خۆڵ

 

 نەساوە / لندن

29-6-2014