دوێنێ شەو. . .

لە شیرینی خەو بووم

زەردەشتم لە خەو بینی

جڵوبەرگێکی سپی پۆشیبوو

لە ناو باغێک. . .

لەسەر کورسیەکی سپی دانیشتبوو

قەڵەمێكی سپی لە دەست بوو

بە ڕەنگێکی سپی لە سەر

پارچە پڕۆکێکی ڕەش

شعیرێکی تازەی دەنووسی

کە لێ نیزیک بوومەوە

هەواڵم پرسی. . . .

پێ وتم ئەم پەیامەم بگەێنە

نامەوێ چیتر یادم بکرێ

ئیمرۆ یادم دەکرێ

ڕۆژێکی تر بەیانی زوو لە بیر دەکرێ

با ئەوانەی خوێنی منیان ڕێشت

منیان خەڵتانی خوێن کرد

با نەهێڵن چیتر

بە ئازادانە بگەرین

با بیاندنە دادگا و

با پەتی یاسا بکرێتە ملیان هەڵبواسرێن

 خالید شەیدا

04. 05. 2015