نازانم دووبارە کات ژمێر چەندی تەنيايەو لە چرکەی چەندی بێ تۆی لێ دەدات
خۆت ئەزانی هەميشە بێ تۆی ژمارە نازانی و لە کات ژمێری ســفرە يەخەم دەگرێت . . زۆر جار لەبەر خۆمەوە پێ دەلێم کاتێک دێت زەنگی بۆ ناخە جەنجالةكةم لێ بدە ئەوسا تەشريف بێهنە تا هەر هيج نەبێت فريای ئامادە کردنی کوپێ قاوە بکەوم هێدی هێدی لەگەڵ چرەکە ساتەکانی بی تۆی و ميوانە هەميشەکەم تەنهای نۆشی بکەم . . . .
ئای لە منی غەرێب و لە تۆی هەميشە دەم بەخەندە
چۆن بتوانم خەمەکانی خۆم و خۆشيە بەردەوامەکانی تۆ
لە يەک دێرا بهۆنمەوە . . ؟ چۆن بتوانم ددانی پيابنێم کە تۆ لە دووری من
ئامێزدەکەيت بە هەموو شاديەکان و منيش لێرەوە قژی خەم شانەدەکەم
چۆن بتوانم قا قايەکانی تۆ و فرمێسکەکانی خۆم لە پێکێکا بنۆشم
دەسمالی سور و سپی لە يەخەی خەمەکانم بدەم بلێم ئيتر چاوەروانی تەواو. . .
ئيتر بۆ هەميشە تەنيای لە کات ژمێری سفر سەرناکات بە مالی دڵــە بچکۆلەنەکەم
چی بکەم چی لەو خەياڵـــە سەر شێتانە بکەم کە بە تۆ وە گرێم دەدات . .
کاتێک دەمەوێت هانا بۆ تۆ بێنم و بلیم . . پێويستم پێتە دەمەوێت هەرهيج نەبێت تەنها بۆ جارێک لای خۆمەوە بيت . . . بەلام کە سەير دەکەم تۆ دەمێکە پشتت لە من کردووە و من تاک و تەنها بەديارە سێبەرە دوورەکەی تۆ دانيشتوم خەيال دەکەم کە تۆ لێرەيت بەلێ لێرەيت و کە هەميشەش تۆ نيت . . . بەلێ تۆ نيت
بۆت دەنووسم بەلام تا ئێستا جورئەت ناکەم نامەکانمت بۆ بنێرم
ئەوش دەکەمە سەر نامە بێ شومارەکانی تر دەزانم دوای مردن هەموو نامەکانم پێت دەگات ئەوسا دەزانی کە تۆ چەندە لەو دڵــەوە نزيک بوويت و بەڵام. . .

ســـابـات