لەو دەمەی تیری نیگاتم دی دڵم خۆ لا نەبوو

کۆتری دڵ پاشی کۆچت بێ کەس و بێ لانە بوو

باوشت ئاواتی هەر ڕۆژ و شەو و ساتی منه

هەر کەمردم تۆ بنووسەچاوی من هێلانە بوو

هار و شێت و سەر کەشی، پاک بەبێ کین و گوناه

زولفی ڕەش بۆ چنگی منداڵت وەکوو جۆلانە بوو

ئەو دەمەی داوای ئەویت کرد وڵامم دایەوه

هەرکەباسی کەم دەڵێ پێم وا نەبێ، لالا نەبوو

دەرکی دڵ تا باز بووەهاتیتەژور ئەی تاکە کەس

دڵ کەوێرانەبەڵام بێ قفڵ و بێ لەولا نەبوو

من ئەوین داریم دەکرد و تۆی مناڵ یاری بەدڵ

عاشقت بووم ئاخەخۆ ئازیزەکەم کۆیلا نەبووم

خەڵک ئەڵێن تۆ گووم بەژاکا عیشقەکەت هەر هیچ نیه

خۆت ئەزانی عیشقی من کەمتر لەهی لەیلانەبوو.

 

1394/2/4

2015/4/24

گامێش گۆلی-گوێگجەلی

ژاکا