زەنـــــگی شــــادی لە رێ یە
کـازیــــــوە مـــــــژدەی پێ یە

خــــۆری زێــــڕینی بەیــــــان
مــــــژدە ئـــــەدا بە ژیـــــــان

بەرە و هـــــــیوا سەرکەوین
لە بـەرزیــــــــەوە دەرکەوین

وەک پەپـوولەی باڵ رەنگین
بفڕین بۆ نـاو باخــچەی ژین

هــــــاوار بکەین ئــــــــازادی
یەکسانی و خۆشی و شـــادی