هــــــاوار خوشـــکانی رۆشـــنبیر
دایـــکی دواڕۆژی رۆڵــەی ژیـــر

تێــــکڕا بە کۆمـــەڵ یەکبــــگرین
با ( عەبـا )ی رەشـمان لابـــەرین

تا کــــەی دیـــل و پێچــراوە بین ؟
بۆ شـــــاراوەبین . . ئێــــمە چین ؟

ئافـــرەتی کورد مێــژووی دیـــارە
بێ عەبـا بـــــووە لە دێ و شــارە

لەگـەڵ پیــــاوانا شـــان بە شـــان
تێکۆشــــاون بۆ هـــــۆی ژیــــان

ئێمـــەش کە نــــەوەی ئەوانــــین
هەنـــــگاوبنێین بـــەرەو زانــــین

با سەربەست بین خــاوێن و پـاک
دەروون رۆشـــن بژیــــــن بێـباک

با وەک گـــــەلانی پێشـــــکەوتوو
ژیـــری و جـــوانی بخـــەینە ڕوو

رۆشـنی کـــــەین رێی ئافــــرەتان
سەربەست بژیـــن وەک میـللەتان