نوسەرێکی

دێر زەمان

بە قەڵەمی قامیشی

زەمانی جەنگی سەرد

قەڵەمەکەی

لە ناو مرەکەبی

شینە

نوقم کرد و

لە سەر

لاپەریەک

نوسی

جەند خەمیکی

کردە با

لە دێڕی ووشەکانە

باسی

خۆشەویستی

سەردەمێکی ئەوتەوە

باسی

یەکەم بەهارو

یەکەم

گوڵ و

یەکەم ئاوازی

بولبولی

ئەوتەوە

باسی

یەکەم

چرکەی یاد

کە دڵ پێی

ئوقرەی ەگرت

باسی

بەسەرهاتی

زەرنەقوتە ی

بەجێماوی

لە هێلانە

ئەوتەوە

باسی وڵاتێکی

ئەکرد

لە خەریتەی

زەمنێکی دزراوە

سیمای جوانی

دوور کەوتەوە

هیشتا خەریکە

تێک ئەدرێ

باسی گولێکی

ئەکرد

لە پایزە

چرۆی کرد

لە بەهارە

گەڵای ووشک بوو

ڕەگی

لە خاکە مایەوە

بەڵام

یادیان

لەدوای نەمان

بوو بە داستان

بوو بە باسی

بەسەرهاتی

گەلێگی هێشتا

بی زمان

باسی چروی

هەر بۆ خاک

ئەوتەوە

باسی نۆسەرێکی

ئەکرد

لە دوای گوڵێک

لە بەهارە

سەرگەردان بوو

گۆلێک بوو

بە لق و پۆی

گەلاکانی

سەرمای زستانی

ڕاو ئە نا

لە پاداشتە

بەدڕکی دەوەنی

زستان

حەشار درا و

دڵی چەقیە

دڕکێکە

گۆلێگ

گەڵاکانی

دژی مەرگ و

کارەسات بوو

بەڕەنگی خوێن

باجی خوێنی

ئەدایەوە

مرۆڤایەتی

ڕاوەستا

لە دوای کۆچی

رۆژی تەمەن

مکیاجی نوێی

بۆ ئەکرا

شورس گۆرا

مرۆڤ دۆڕا

باوەڕ وون بوو

لە نێو گیرفان

نوکی قەلەم

بو بە دەرمان

بۆ دێرێک

بەکار دەهات

برین بەیاد

ئەکولایەوە

مەلی سروود

بێ خەڵوەتە

تیکۆشانی

گشت وڵات

بوو بە باجی

قەڵای خەبات

دەستەی

خوابیاوانی وڵات

لەسەر سەری

هەمویانە

نازانم

وڵات دەگری

یا خوود چاوە

بە کوڵ دەگری

بۆ ڕۆلەی

بێ ژەمی وڵات