شیعری شاعیری بەناو بانگ . . . زامل سەعید فەتاح,

گۆڕانی و ئاواز . . . تالیب ئەلقەرەغولی

گۆرێنی و دەستکاری ڕێتم

 

لە خەومدا

بیرم کردی

خۆزگە تۆش

بیرم دەکەی

بە پێلۆی چاوکانم

ئەشکی نیگات

ئەگرم

بە فرمیسکم

حیسابم کە

ئای چەندی

 بیرت دەکەم

خۆزگە تۆش

بیرم دەکەی

جار جار

یادی خۆشەویستی

هەلم دەگرێ و

دەمبات

بەرەو ئەو رۆژانەی

هات و ڕۆیشتن

بینینت

تاقە خەونم بوو

بە درێژایی تەمنم

هەر لە منداڵیمەوە

 ئاڵۆدەی بووم

هەموو تەمەن

لەگەڵی بووم

بینینیت

نەسرەوتن بوو

لە شەوگاری

مەڵۆیی سەبری

وەرزی خەمە

تێروانینی

چاوەکانت

نامەی

خۆشەویستی بوو

تا ئەو پەڕی

 خوشەویستی

بەدریژایی تەمنم

لە گەڵی بووم

رۆحت

پەڵە هەورێک

بوو

لای دا لەلام

نە بارانی

لە لام باران

نە شەونمیشی

گرتە خۆی

پرسیاریان کرد

تۆ لای من بووی

لە دڵی منە

ئەژیای

کاتێ

پرسیاریان کرد

پێم نەوتن

لە رۆحما

 بووی

جوان جوان

یۆنەی مانگی

چواردە شەو

پێکەنینت

لە گەل ووشە

جوانەکانت

لە ناو دڵە

گەشەی ئەکرد

 لە گەل

زەحمەت و ناخۆشی

چرپەی دڵە

ها ت و ئە چوو

تێڕوانینت

نزای

ئاخی شەیدایەکە

لە دوورەوە

لە گەل دوودڵی دڵێکە

لەپەیمانی خۆشەویستی

لە تۆوە . . . هەردەم پێم دەگات

هه موو بۆنێکی خۆش

ئەی تاقە چرۆی گۆلم

بە دەستی خۆت

نامیەکم بنێرە

 ئاوازو گۆرانی

بێنێتە جۆش

چاوت دەلێت

ئەی خۆشەویست

بە بۆنی دەریاو رۆبار

بۆنت دەکەم

هەمووی لە تۆوە پێم دەگات

ئە ی چاوانم. . . خۆشەویستم