هۆنراوە بۆ منداڵان

  
چیـــای قـەندیــلم سـەربــــەرزم
خـۆڕاگــــــــرم نـابـــــــــــــــەزم

چیــــــــایەکی کوردســـــــــــتانم
بەهــــەشتێکی کوێســـــــــــتانم

قــــــــەڵای شـۆڕشگێـــــــــڕانم
شـــێرە کچــــــان و کـــــــوڕانم

سەنگــــــەرێـکی ئــــــــــازادیم
ئاواتـەخـــــــــوازی شــــــــادیم

داگــیرکـــــەران دەمــــــــــناسن
بەهــــــــێزتـرم لـە ئـــــــــــاسن

ئەردۆگـــــانی توانبــــــــــــــــار
رەگەزپەرســتی بـەدکــــــــــــار

بەســـە ئـەی داگـــــــــیرکـەران
بۆردوومـــــان و تـۆپبــــــــاران

قـەندیـــــلم لەبـــــن نــــــــــایەم
رەقـترین چيـای ئـەم دونیـــایەم

              نەرویــج: ٢٠١٦