لەو چرکە ساتەوەی

کامێرای گلێنەی چاوەکانم

بەدیدەمی شاد کردیت و

لەتۆمارگەی مێشکمدا وێنەکەتی

     نەخشاند و چەسپاند. . . !!

هەنگ ئاسا. . .

چەشنی ئەوان . .

چالاکانە لەکوورەکانیان . .

بە پێی نەریت ویاسایان . .

چۆن لە ئاست ئاسۆی خۆیان . .

هەڵئەفڕن و هەڵدێن . .

چەند چەرخەیەک . . بەرز ئەبنەوە،

بەرەو گوڵ و گوڵزارەکان . .

ئەفڕن. . . ئەفڕن. . تاااااااا

بە هەڵاڵە و شیلە،

ئەگەن و شاد ئەبنەوە . .

منیش ئەوها،

دەمەوێت . . بژیم،

و پێت شادببمەوە.

١/٨/٢٠١٥