ئه‌وین

له‌هه‌ستدا گیرۆده‌یه‌

هیج نه‌ستێنه‌ زۆر بده‌یه‌

ئه‌وه‌ی له‌منی ده‌ستێنێ

هه‌مووی بۆ تۆ ده‌هێنێ

، ، ،

خۆشی

بۆ دڵم

میوانێکی که‌م هاته‌

هه‌میشه‌ شه‌رمه‌نده‌یه‌

خه‌میش ڕووچیڕه‌

به‌بێ پرس

هه‌رده‌م

مه‌ڵاسه‌ و

‌له‌به‌ر ده‌رگه‌یه‌

، ، ،

له‌دوای تاوه‌ بارانێکی

تیژتێپه‌ڕا

چۆڕاوگه‌ی عشقم

وشه‌ی شیعری

‌لێ ده‌تکێ

، ، ،

وشه‌کان

که‌زیه‌ گرێکۆره‌ی

به‌ر سه‌رشۆرکن

به‌شانه‌ی داریش

خاونابنه‌وه‌

، ، ،

من وشه‌ی

دیواربه‌ندی ڕسته‌ی

په‌ڕتوکێکی نه‌خوێندراوه‌م

تا نه‌مخوێنیته‌وه‌

نامناسی

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.