ناشێ. . نا، لە كۆڵانەكانی تەنیاییدا

تا ئەبەد بێهودە رێ تەی بكەین. .

زوو وەرە، زوو

شێتانە بەدیار ئۆركێسترای ئەزەلەوە

سەمایەكی كۆمیدی رێك بخەین. .

زوو وەرە، زوو

لەبری هۆنینەوەی تراژیدیا

لەجیاتی نووسینەوەی پاییزەخەمێك

بەدەم خونچەیەكەوە پێبكەنین و

دڵی درەختێكی حەزین بدەینەوە. .