شانۆ. ده ربڕینی ناخی گۆمه ڵگا یه له ژیانی ڕۆژانه ی نه ته وه یه که دا. زۆر جار له ژیانی ڕۆژانه ی کۆ مه ڵگایه ك دا جیاوازی هه یه . به ڵا م زۆر جار له یه ك چوونیش زۆره له ناو کۆمه ڵگاکا ن دا. هه ر وه ك شانۆی وورچ . که له نووسینی ئه نتوان چیخۆف . له ده رهێنانی . مامۆستای شانۆ کاك ئومێد شێخ حسێن . و ئه‌ کته‌ تره‌

به‌ ڕێزوو خۆشه‌ ویسته‌ کانی نه‌ ته‌ وه‌ که‌ مان له‌ شاری ئۆپسالا له‌ ووڵاتی سوید.

 به‌ ڕێزان

 ڕاز فه‌ ره‌ یدوون که‌ ریم

ئا کا ر که‌ ما ل ئه‌ مین 

 با کۆ حه‌ سه‌ ن جه‌ لا ل

 تۆ ڵه‌ فا یه‌ ق فا رس

. حسێن ئنتۆ نیو 

سه‌ ر له‌ ئێواره‌ ی ڕۆژی هه‌ ینی و شه‌ ممه‌  به‌ رواری 10 و 11 ی ئه‌ پریلی 2015 زاینی . به‌ رامبه‌ ر به‌  20 و 21 ی خاکه‌ لێوه‌ ی 2715 کوردی . به‌ سه‌ ر په‌ رشتی کۆمه‌ ڵه‌ ی کوردستان له‌ ئۆپسالا . به‌ ئا ماده‌ بوونی چه‌ ندین که‌ سایه‌ تی ڕۆشنبیروو هوونه‌ ر مه‌ ندان و دڵسوۆزان و لایه‌ نه‌ سیاسیه‌ کان و چه‌ ند میوانێکی سوید ی بانگێش کرابوون. که‌ ده‌ قی شانۆکه‌ به‌ زمانی سویدی ورگێڕابوون. شانۆیی وورچ نمایش کرا. به‌ هۆی ڕاهێاننی باش له‌ لایه‌ ن به‌ ڕێز مامۆستا ئومێد شێخ حسێن . ئه‌ کته‌ ره‌ به‌ ڕێزه‌ کان نمایشێکی سه‌ رنج ڕاکێشیان نمایش کرد که‌ ببوه‌ جێگای خۆشحا ڵی ئاماده‌ بوان . دواتر به‌ چه‌ پڵه‌ ی ڕێزوو خۆشه‌ ویستی ئاما ده‌ بوان بۆ ده‌ ر‌هێنه‌ ر و ئه‌ کته‌ ره‌ کان به‌ با خشینی گوڵ نمایشی شانۆیی وو رچ کۆتایی پێهات .

شه‌ وی شه‌ ممه‌ له‌ سه‌ ر یه‌ ك شه‌ ممه‌

به‌ رواری 11 له‌ سه‌ ر 12 ی ئه‌ پریلی 2015 زاینی

به‌ رامبه‌ ر به‌ 21 له‌ سه‌ ر 22 ی خاکه‌ لێوه‌ ی 2715 کوردی.