خۆت بڵند مەکە خوا نەناس

ئەوەندە لووت بەرز مەبە.

ئەوەتا

دەستم دەچێتە کاکۆلی مەخمەڵیت

هەناسەم دەگاتە وەنەوشەی گەرده‌ن و

ئۆباڵم بەئەستۆی ئەرخەوانیت.