له کۆڕی گه‌رمییارانا ، له‌به‌ر ده‌ردم سه‌‌رم هه‌ڵگرت

له ڕیزبه‌ندیڕه‌فیقانا ، سوچی گۆشه‌ی ‌غه‌‌ریبیم گرت

منێک چیدی میلیبه‌ختم به‌ره‌و سه‌ر ناکشێ دیسان

له پێش وه‌رزیموژده‌دانا ، په‌یکی مردن یه‌خه‌ی پێم گرت

وه‌ک ته‌نافێ بۆرۆژگار ، شانی خه‌م بوو ئه‌م ژیانه

تازه ساماڵمبۆچیه ، که بروسکه ڕۆحی له‌تکرد

لێم ببورنپه‌یڤی ئه‌مڕۆم هه‌ر ژه‌نینی تاری ژانه

ده‌ردی دووری لهئاکاما ، وه‌رهه‌میکی خه‌می ده‌رکرد