زۆرکات خۆم له نێوپرسیاره هه میشه کانی رۆژانه مدا ده بینمه وه ده ڵێم ئافره ت له نێوکۆمه لگه داهه میشه له روی"سایکۆلۆجی)یه وه ئارام نه بوه زۆربه ی کات شه رم وترس بالا ده ست بووه له ژیانی رۆژانه یداهه ر له به رئه وه کاتێ کاری سێکس ئه نجام ئه ده ن له گه ڵ هاوسه ره کانیان له روه وه زۆر لاوازده بن..

 "البروده الجنسیه)واتا ساردی سێکس زاڵ ئه بێ به سه ریانداکه واته لێره دا با بزانین ساردبونی سێکس له ئافره تداهۆکانی چین و چۆن چاره سه رده کرێ مه به ستمان له ساردی سێکس له ژناندا:گه یشتۆته ته مه نی باڵق بوون به لام توانای گه یشتن به ترۆپکی خۆشی سێکسی نیه واتا "ئۆرگازم),ته نانه ت ..ئه گه رهاتووهه مووهۆکاره پێویستیه کانیش بۆ گه یشتن به ومه به سته هه بێت.

 قۆناخه زانستیه کانی ئه نجام دانی سێکس له ئافره تدا بریته له چوار قۆناخ:

 ١- قۆناخی حه‌ز له سێکس کردن.

٢- قۆناخی پێش گه یشتن به ره حه ت بوون.

٣- قۆناخی گه یشتن به ره حه ت بوون.

٤- قۆناخی خاو بونه وه.

 

ئه م هه نگاوانه هه مو ژنێک پێیدائه روات له کاتی ئه نجام دانی سێکسدا,به لام زۆر هۆی سایکۆلۆجی وه ناسایکۆلۆجیش کاریگه ری هه یه له م قۆناخانه دا به شێوه یه کی نێگه تیف یان پۆزێیف,بۆ نمونه :

دڵ ته نگ بوون "الاکتئاب),ترس ,قه له ق بوون,نه فامی ,وه هه روه ها هه ندێ تاقیکردنه وه سه رنه که وتوه کانی ئه ومرۆڤه له ژیانیدا.ئه م هۆیانه ئه بنه هۆی ساردبوونی سێکس,وه لا ئه چن له دوای چاره سه رکردنی ئه م نه خۆشیه سایکۆلۆجیانه .به لام حه زی سێکس له ژناندا له زیاد بووندایه به تایبه تی له وچه ند رۆژه ی پێش بێ نوێژی دا "العاده الشهریه),هۆکه شی ئه گه رێته وه بۆ ئه وگۆرانکاریه له "هۆرمۆنه کانی ژندا).

,زۆربه ی کات ساردی سێکس له ژندا کا تیه ,لا ئه چێت به نه مانی هۆکان,نموونه :

 ١- کێشه ی ناو ماڵ له نێوان ژن ومێردا ,وه ئه مه به زوترین کات لائه چێت وه سێکس کردن سروشتی ئه بێته وه بۆ ئافره ت .

٢- هیلاکی زۆر له خۆ کردن,ئه مه ش به حه وانه وه لائه چێت.

 به لام ئه و هۆکاره نه خۆشیانه ی که ئه بنه هۆی که م بونه وه ی سێکس له ئافره تدا ئه مانه ن:

 ا)قه له وی زۆر:ئه مه ئه بێته هۆی که م بونه وه ی حه زه سێکسیه کان له ئافره تدا له به ر ئه وه ی به بۆ چونی خۆی میێرده که ی حه زی لێی نه ماوه له به ر قه ڵه وی.

ب)خواردنه وه ی ده رمان:وه ک ده رمانی پاله په ستۆی خوێن یان ده رمانی مێشک خاو که ره وه .

ج-نه خۆشیه گالانتیه کان "الخددیه)وه کو نه خۆشیه کانی هێلکه دانی ژنان که ئه بێته هۆی که م بونه وه یان زۆر بوونی هۆرمۆنه کان یان نه خۆشی"الخده النخامیه).

 

٣- به کار هێنانی ماده بێهۆشکه ره کان ئه مه ش ئه بێته هۆی که م بونه وه ی سێکس له ئافره تدا.

٤- گرژ بوونی ماسولکاکانی چوار ده وری له شی ئافره ت "المهبل)له کاتی کردنی سێکسدا ئه مه ش ئه بێته هۆی ئازارو سارد بوونی سێکس له ئافره تدا .

 هۆی گرژ بوونی ماسولکه کانی چوار ده وری له شی ئافره ت "المهبل)ده گه رێته وه بۆ ئه م خالانه ی خواره وه:

 ١- باری سایکۆلۆجی,ئه مه ش به هۆی تاقیردنه وه پر ترس وئازاره کانی قۆناخی منالی وه کو:

 ١-ته عدا لێ کردن له کاتی منداڵیدا.

٢-به کارهێنانی یان پێهه لگرتنی "حۆقنه )به پاشه ڵی منال به شێوه یه کی ئازاراوی.

٣-شۆک:سه دمه ی نه فسی له کاتی منا ڵیدا.

٢- ئه و ئافره تانه ی که توشی لادانی سێکس ئه بن الانحرافات الجنسیه).

 به‌لام هۆکاره ده ره کیه کان ئه مانه ن:

 ١- شه رم کردن له هه ندێ ئافره تدا ئه بێته هۆی نه توانێ رۆلی کاریگه ر ببینێ له سێکس کردندا.

٢- ئه گه رێته وه بۆ مێرد یان پیاو زوو له کاری سێکسی ته واو ببن ئه مه ش ئه بێته هۆی نه بونی خۆشی سێکس بۆ ئافره ته که و سارد بوونی.

٣- هه ست کردنی ئافره ت به تاوانێک که کردبێتی وه ک خیانه ت .

 چاره سه رکردنی ساردی سێکس له ئافره تدا:

 ١- چاره سه رکردنی ئه ونه خۆشیه جه سه دیانه ی ئه بنه هۆی ساردی سێکس له ئافره تدا وه ک گرتنی رێگه ی رێجیمی تایبه تی کاتێک ئافره ت زۆر قه له و ئه بێ .چاره سه رکردنی خوو گرتن به خواردنه وه ی کهوولی زۆره وه .چاره سه رکردنی هه وکردنی ناوله شی ئافره ت به تایبه تی ئه ندامه سێکسیه کانی.وه هه روه ها چاره سه ر کردنی نه خۆشه گالانتیه کان "الخددیه)له ژێر چاودێری پزیشکی تایبه تدا .

٢- چاره سه رکردنی نه خۆشییه سایکۆلۆجیه کان .

 سوید

٢٠٠٧/١١/٤

 ئه‌ڵماس مسته‌فا