Bästa vän

 

Hej!

 

”Globalisering och identitet” är en projekt som planerats av en grupp forskare i Stockholms Universitet. 

För att en kurs på universitets nivå skulle kunna starta, en antologi på temat ansågs vara nödvändig. Tanken med antologin skulle vara att den skulle täcka flera områden. Vi blev inbjudna att  bidra i antologin och vi bestämde oss att skriva om ”globaliserings påverkan på kurdiska- frågan, kulturen, språket och identitet”.

 

Vi valde dig som en kurdisk sakkunnig att svara på våran  nedanstående ställde frågor, för att vi   på grund av din och andra kurdiska sakkunnigas synpunkter kunna belysa hur globaliserings processer påverkar kurdernas identitet.

 

Vi blir tacksamma att du kunna  svara på frågorna inom två veckor. Du är fri att svara på vilket språk du behärskar bäst bland kurdiska, arabiska, persiska, englska eller svenska.

 

Tack i förväg

 

Mahabad Qaradaghi  & Bahman Garamany

 

  

Frågorna:

 

  1. Har kommunikationsglobalisering  påverkat kurdiska- frågan, kulturen språket och identitet? På vilket sett? Motivera svaret!

  2.  Anser du att kurderna kunnat utnyttjat Internet, satelett tv, fax osv. för att utveckla sin kultur, sitt språk och för att förstärka sin identitet?.

  3. Hur/på vilket sätt globaliseringen har påverkat statssuveräniteten och dess juridiska och politiska makten över Kurdistan?

  4. Hur/på vilket sätt kan kurderna kringgå statssuveräniteten i syfte att påverka/utveckla sin identitet/situation?

  5. På vilket sett har globaliserings möjligheter påverkat dig som en kurdisk Individ? 

 

Var vänlig sänd ditt svar till :

qmahabad@hotmail.com

eller:

Mahabad Qaradaghi

Mellanbergsv19 – 3tr

135 45  TYRESÖ

eller faxa till: 08-7988516.