مالکی چ پیلانیکی له ژێر سه ردایه .. میران شارباژێری - ئۆسلۆ

به پیی ئه وبه رنامه یه ی که مالکی وشیعه دایان رشتوه به ڵنیایی شه ری شیعه وسونه به رێوه یه ولێره دا سونه گه وره ترین زه ره ر مه ند ده بێت دوای ئه وه ی مالکی داعشی وه ده رنا په لاماری هێزی پێشمه رگه ده دات.

بۆیه ده بێت هێزی پێشمه رگه زۆر به وریایی مامه ڵه له گه ڵ بارودۆخه که بکات .هه رچی بۆ مالکی بکرێت به زایه ده چێت به ته کیدا دوای ئه وفتوایه ی مه رجه عی گه وره ی شیعه کان داویه تی هه روا به ئاسانی شیعه کان وازناهێنن به دڵنیای ئه گه ر به سه ر داعش وسنه کان سه ر بکه ون ئه وا په لاماردانی کورد وهیزی پیشمه رگه شتێکی حاشاهه ڵنه گره به تایبه تی له وناوچانه ی تازه ئازاد کراوه بیده نگ نابن به خۆ شی کورد ئه وشوێنانه چۆڵ نه کات ئه وا په لاماری هێزی پێشمه رگه ده دات .ئه گه ر ئه مه روبدات ئه و کاته هه ر شوێنێک بگرێته وه ئه وا به دڵنیایی کوردی تیا ناهیڵیت و ده یکات به ناوچه یه کی شیعه نشێن.بۆیه لێره وه تاده کرێت ئیمه خۆمان به دور بگریین له شه ری داعش وسونه کان، سنوره کانی ئیمه له گه ڵ سونه دایه واباشه تا بۆمان ده کرێت خۆمان به دوربگرین له م شه ره داو خۆمان بۆ شه ری گه وره ی شێعه و کورد ئاماده بکه ین چونکه به دڵنیایی مالکی زۆر دژایه تی سونه ده کات وبه هه مان شیوه دوژمنایه تی کوردیش ده کان جا ئیمه هه م سونه ین وهه م کوردین بۆیه مالیکی دوجار دوژمنایه تی ئیمه ده کات.بۆیه ناکرێت ببین به دوژمنی سونه ش وشیعه ش له هه مان کاتدا.

به هیوای سه رکه وتنی یه کجاری وراگه یاندنی ده وڵه تی کوردی له نزیکترین فرسه تێکدا.