پێش مەرگت پێم لێنێ

بەسەرما سەرکەوە سەر ترۆپکی خەبات

لەبەرما بشەکێ وەك ئاڵای سەرکەوتن

وەک متمانە و بڕوات

بمکە بەتابووت بۆ مەرگ

بە قوربانی رێگات

بە داری ئازادی بۆ سەربەرزی ولات..