چەند دێڕێکی پڕ لەحەسرەت لە یادی مردنی جوانەمەرگ .هاوڕێی خەم و هۆنراوە ئەحمەد فەرەج کاکل داوام لە بەزەیی ئاسمانە رۆحی شاد بێت .........! چەند دێڕێک بەسۆزی دەنگی ئاوازی خەم کاک کەریم کابان و سوزی قەڵەمی شاعیر .

.

ئەی تەمەنی

بێ بەش لەژین

ئەڕۆی ئاوڕ نادەیتەوە

لە هەموو چرکەیەکە

دێڕێک لە ژین

دەسڕێتەوە

خۆزگە منیش

هەموو ژینم

هەر لەیادی ئێوە بوایە

ئەو ساتانەی ژیانی مەست

بەهەشتێ بوو ئەم دونیایە

کوا تارای شەفەقی دڵ

کوا کاروانی

شەوگاری وێڵ

هەمووی یادێکی

بەسەر چوو

تەنها چڵێک لەخێڵ ماوە

هەر لەژینی منداڵیوە

میوانێک بوو بەهاری دڵ

هەموو یادێکت میوان بوو

تەنها ناوت لەدڵ ماوە

هەر لەعەشقی شەوگاری دڵ

شەوانی عەشقت سێبەر بوو

لەتریفەی مانگە شەوە

خۆزگەو ئاواتمان تێپەڕبوو

کوا پەپولەی شەوانی تیشک

کاتێک گەرام بەدواتانە

قاچم هەڵکەوت لەرێگاتان

هەتائیستا خەم میوانە

لە چۆڕاوەی هەسارەی شەو

شەوگاری یادمان بەڕێ کرد

لە بەهاری هاورێتیمان

ڕیبواری شادیمان وێڵ کرد

کوا ساباتی خٶشەویستی

سۆزو ڕازی برایەتی

هەمووی هەموی

بەسەر چوو

تەنها یادت لەدڵدایە

ئەی هاورێیان

جارێک وەرن

بابکەین باسی خەمی دڵ

ڕۆژ ی شادیمان

بەڕێکرد

بێ هیوا بوو ئەمرازی دڵ

هێشووم وەری بەڵام هێشتا

لە لێوارە تاسەی حەسرەت

وەك چرایەک لە یادمە

لاوی چوانی گەنم ڕەنگ

چۆن بێ باکی دیدەنیت بووم

خۆزگە چاوم تۆی نەدیایە